สมาชิก My.iD สามารถสร้างกลุ่มได้แล้วซึ่ง Dek-D Group สามารถทำได้แล้ว Dek-D Group จะตัดทุกอย่างเช่น My.iD โดยไม่ต้องเรียนรู้วิธีการใช้งาน

Dek-D Group ยังมีข้อกำหนดสามประการที่จะถูกใจนักเขียน:

  • แต่งตั้ง Admin ช่วยกันจัดการ Group ได้หลายคนสามารถช่วยจัดการกลุ่มคนนักเขียนทำงานร่วมกันเพื่อเขียนนวนิยายช่วยกันตอบคำถามของแฟน ๆ โดยไม่ต้องขอบันทึกช่วยจำใหม่และแบ่งปันข้อความของพวกเขา
  • เป็นเรื่องง่ายที่จะติดต่อกับแฟน ๆ เชิญพวกเขาเข้าร่วมกลุ่มของคุณหรือหากคุณต้องการพูดคุยกับแฟน ๆ แบบส่วนตัวคุณสามารถตั้งค่าให้พวกเขาดูเฉพาะสมาชิกได้
  • ความเป็นส่วนตัวเพื่อความเป็นส่วนตัวนักเขียนสามารถใช้ My.iD เพื่อเชื่อมต่อกับเพื่อนแท้โดยตั้งค่า My.iD สำหรับเพื่อนเท่านั้นและเพิ่มเฉพาะเพื่อน หัวข้อนี้มีความเฉพาะเจาะจงจากนั้นจึงอนุญาตให้แฟน ๆ สมัครเป็นสมาชิกในกลุ่มนี้โดยที่กลุ่มนี้สามารถเปิดให้ทุกคนเข้ามาโฆษณาหรือเพียงแค่แฟน ๆ เพื่อความเป็นส่วนตัว

ภาษาอังกฤษ เบื้องต้น

ภาษาอังกฤษ-วิชาภาษาอังกฤษในหน้าที่ 1 นี้ใช้เป็นบทเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นปริญญาเอก-การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่สมบูรณ์แบบจะต้องประกอบด้วยส่วนสำคัญ 12 ประการ คือ:-1.ไวยกรณ์อังกฤษ2.บทสนทนาในภาษาอังกฤษ3.นิทานภาษาอังกฤษ4.วิธีจำคำศัพท์ในภาษาอังกฤษ5.แปลภาษาอังกฤษเป็นไทยและแปลไทยเป็นอังกฤษ6.Essay Writing =การเขียนเรียงความ7.Letter Writing =การเขียนจดหมาย8.Report Writing =การเขียนรายงาน9.Speech Writing =การเขียนสุนทรพจน์10.News Writng =การเขียนข่าว11.Article Writing =การเขียนบทความ12.English Literature =วรรณคดีอังกฤษไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ-ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ:-1.พยัญชนะในภาษาอังกฤษ2.สระในภาษาอังกฤษ3.สัญญาลักษณ์และเครื่องหมายที่นำมาใช้ในภาษาอังกฤษ4.คำที่นำมาใช้ในภาษาอังกฤษพยัญชนะในภาษาอังกฤษ-พยัญชนะในภาษาอังกฤษมี 26 ตัว แบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ:-1.ตัวพิมพ์ใหญ่2.ตัวพิมพ์เล็ก3.ตัวเขียนใหญ่4.ตัวเขียนเล็กตัวพิมพ์ใหญ่– A B C D E F G H I J K L M N O P

Read More »